Skip to main content
Telefon: (+45) 28 10 48 28  dk flag no flag no flag no flag 
kontakt@out-standing.dk

Instrukser

Gratulerer med ditt nye OutStanding utendørsprodukt.

Instrukser til ditt nye OutStanding utendørsprodukt


Du MÅ lese de følgende instrukser før du begynner å bruke Gassgrillen din.

 • Grillen er KUN til UTENDØRS bruk.
 • Grillen må bare betjenes av voksne personer.
 • Grillen og varmeplatene er VARME. Hold derfor hender og fingre på avstand fra varmekilden. HOLD BARN UNNA.

Merk:
Dette produktet har blitt sikkerhetstestet og er bare beregnet til bruk i det landet som er merket på innpakningen.

GASSGRILLEN:
Før du bruker den nye gassgrillen må du sørge for at alle gassinstallasjoner er riktig tilkoblet. Du kan lett teste dette med sulfoskum, som kan plasseres over alle koblinger. Hvis skummet blåser i stykker, foreligger en gasslekkasje. Test alltid installasjonene før du skrur på grillen.

Tilkobling til gassylinder må foretas ved å følge instruksene, og ifølge leverandørens retningslinjer. Hvis du er i tvil, bør du ta kontakt med nærmeste gassleverandør og installør.

Hvis du lukter gasslekkasje:

 • STENG UMIDDDELBART AV GASSYLINDEREN
 • SLUKK ÅPEN ILD
 • SETT LOKKET PÅ GRILLEN

Hvis du ser, lukter eller hører en fresende lyd av gasslekkasje fra sylinderen:

 • EVAKUER ØYEBLIKKELIG ALLE I NÆRHETEN.
 • IKKE PRØV Å LØSE PROBLEMET SELV.
 • KONTAKT EN GASSINSTALLATØR ELLER BRANNVESENET.
  Gasslekkasje kan forårsake brann eller eksplosjoner, som kan føre til alvorlig ødeleggelse og skader, til og med dødsfall.

ADVARSEL:
Det følgende MÅ leses og følges. Vær spesielt oppmerksom på det som er skrevet nedenfor. BRANN-EKSPLOSJONER kan forårsakes, med skader og dødsfall som følge, ikke bare til deg selv, men også når det gjelder området i nærheten.

 • Bruk kun butan/propangass til grillen. Det er farlig å bruke naturgass, og bruk av dette vil gjøre garantien ugyldig.
 • En brukt gassylinder kan fremdeles inneholde gass, så oppbevar og transporter den riktig.
 • Påse at du er utendørs og ikke i nærheten av brennbare materialer når du skifter ut og kobler til gassylindre.
 • Bruk grillen/varmeplaten på et stabilt, flatt underlag som ikke kan antennes.
 • Bruk grillen/varmeplaten i et godt ventilert område, bruk aldri grillen/varmeplaten under et brennbart tak, og bruk aldri grillen/varmeplaten i en garasje, et uthus eller et annet innelukket sted.
 • Feilmontering er farlig, derfor må du aldri foreta endringer på Outstanding-grillen.
 • Prøv aldri å reparere deler som leder gass eller brenner gass; ta alltid kontakt med din Outstanding leverandør når det gjelder Outstanding reservedeler. Hvis du ikke følger disse instruksene, kan det føre til brann, eksplosjoner, alvorlige personskader, dødsfall og/eller materialskader.
 • En skadet gassylinder kan være farlig å bruke, bruk aldri en sylinder med en ødelagt ventil. Bruk kun sertifiserte gassylindre.
 • Oppbevar aldri en gassylinder i nærheten av et utendørs kjøkken og/eller grill/varmeplate.
 • Din Outstanding grill/varmeplate må ikke brukes av personer under 18 år, eller personer med redusert forståelse, som ikke er edru eller på annen måte ikke er i stand til å passe på seg selv.
 • Ukorrekt vedlikehold av koblinger er farlig. Sjekk alltid koblingene.
 • Kontroller gassregulatorene hver gang du bruker grillen.
 • Oppbevar BRANNFARLIGE produkter vekk fra grillen og varmeplatene. Advarsel – området under grillen er også varmt og kan sette fyr på deksler og andre brannfarlige materialer innen en avstand av 60 cm fra toppen, undersiden, baksiden eller sidene på grillen.
 • Når du tenner/ bruker grillen må du aldri lene deg over en åpen grill, aldri bruke åpen flamme for å tenne/starte gassgrillen.
 • Gå aldri fra et utekjøkken eller åpen ild mens det er i bruk.
 • Dersom fett flammer opp, eller ukontrollerte flammer oppstår må du fjerne det du griller og lukke grillen.
 • Dersom åpen ILD oppstår – i eller i nærheten av grillen eller utekjøkkenet- må du STRAKS stenge gassylinderen, og fjerne den og andre gassylindere i nærheten.
 • Hold barn borte fra utekjøkkenet mens det er i bruk.
 • Vær oppmerksom på at RUSTFRITT STÅL kan bli VELDIG VARMT – lenge etter at varmekilden er slått av, så pass på å hold barn og andre som kan komme til å berøre varmeplaten, unna mens den er i bruk og 90 minutter etter bruk.
 • Bruk aldri en naken flamme for å se om det er lekkasjer.
 • Ikke dekk til grillen eller varmeplatene mens de er varme.
 • Hvis brennerne går ut mens du griller/steker – slå av grillen/varmeplatene – og vent i 5 minutter før du slår dem på igjen.
 • Hvis grillen ikke tenner og du ikke åpner ledningen og venter i 5 minutter for at gassen skal forsvinne før du prøver igjen, kan en eksplosjonsaktig flamme oppstå, som kan føre til dødsfall eller personskader.
 • Bruk ALDRI kull eller briketter eller andre brennbare materialer i en GASSGRILL.
 • Fjern aldri noe, eller noen gasskoblinger eller utstyr mens grillen eller varmeplaten er på.
 • Bruk aldri vann for å slukke flammer/åpen ild.
 • Bruk aldri vann på varme overflater. Vent til overflatene er avkjølt..
 • Hvis du ikke har noen erfaring i å grille – la noen som har erfaring hjelpe deg før du begynner.
 • Kontroller og rens fettoppsamleren og grillbunnen hver gang før du griller for å unngå brann fra overflødig fett.
 • Prøv aldri å flytte en varm grill.

Montering:
Hvis du har investert i et produkt med kum – kan en vannslange tilkobles slangeforbindelsen under bordet – dermed kan kummen brukes.

Hvis du har et produkt som krever gass (varmeplater/grill) kan gassregulatoren kobles til gassylinderen. Åpne gassen og kontroller om det er noen lekkasjer fra koblingene (eventuelt ved hjelp av sulfoskum). Elektriske installasjoner må foretas av en elektriker.

Det kan ikke bli enklere.

Garanti:
10 år mot rust, eller brenning gjennom stålet.
5 år på det rustfrie materialet rundt kokeplatene og andre deler som blir varme ved bruk.
1 år på alle andre deler.
Ditt OUTSTANDING-produkt er laget i rustfritt stål. Rustfritt stål – tro det eller ikke, kan ruste, dersom det ikke vedlikeholdes riktig.

Bruk aldri stålbørste eller andre produkter når du rengjør det.

Bruk bare en messingbørste på selve grillen.

På alle andre overflater bør du bruke kun en rengjøringssvamp og en klut med olje for rustfritt stål.

Se også vår film her

Vi har samlet noen nyttige videoer som hjelper deg i gang med ditt nye utekjøkken.

Produksjon av utekjøkken

Opptenning av en kullgrill

Steking på gassgrill


Direkte og indirekte steking på kullgrill

Når man griller med indirekte varme, plasserer man brikettene på begge sider av grillen og legger kjøttet i midten (se bilde). Det er viktig at man lukker lokket ved indirekte grilling, siden lokkets form fordeler varmen slik at man oppnår en jevn steking av kjøttet.

Direkte grilling svarer til tradisjonell grilling. Maten plasseres rett over kullet. Denne metoden benyttes for kjøtt og grønnsaker som skal grilles bare en kort stund.

OutStanding-grillens konstruksjon i to lag stål gjør at den utnytter varmen mye bedre enn andre grilltyper. Konstruksjonen gjør også at man bare trenger å bruke noen få briketter – ca. 10–12 stk. – for å varme grillen tilstrekkelig opp.

OutStanding-grillen er utstyrt med ventiler i bunnen og i lokket. Ventilene brukes til å justere temperaturen.


Rengjøring og vedlikehold

Den beste måten å rengjøre ståloverflatene på ditt OutStanding-kjøkken er å bruke OutStandings egen rengjørings- og vedlikeholdsspray. Start med å vaske den ønskede flaten ren for skitt, støv og matrester.

Tørk deretter stålflaten slik at den er helt tørr. Påfør så rengjørings- og vedlikeholdsproduktet. Hold flasken på ca. 15 cm. avstand, og tørk av med en tørr klut. Det fineste resultatet får du ved å polere i stålets åreretning.

INTERESSERT I Å HØRE MER?

KONTAKT OSS PR MAIL ELLER TELEFON