Skip to main content
Tel.: (+45) 28 10 48 28
kontakt@out-standing.dk

Brugervejledning

Tillykke med dit nye OutStanding udendørs produkt

Vejledning dit nye OutStanding udendørs produkt


Du SKAL læse følgende vejledning inden du går i gang med at bruge din gasgrill.

Grillen er KUN til UDENDØRS brug.
Grillen må kun bruges af voksne personer.
Grillen og koge-pladerne – er VARME. Hold derfor fingre og hænder væk fra steder som har direkte kontakt med varmekilden. HOLD BØRN VÆK.

Bemærk
Dette produkt er sikkerhedstestet og kun beregnet til brug i et bestemt land, ifølge landanvisningen på yder siden af indpakningen.

Gasgrillen
Før du bruger din nye gasgrill – vær da sikker på at alle gasinstallationer er forbundet korrekt. Du kan teste det meget nemt med sulfo-skum – som sættes på over alle sammenkoblinger. Blæses skummet i stykker – er der en gas-utæthed. Test altid installationerne inden du tænder.

Tilslutning af gasflaske/beholder – skal gøres som instruktioner – og jævnfør fabrikatets vejledninger.
Såfremt du er i tvivl – kontakt din lokale gas-leverandør eller installatør.

Hvis du lugter lækkende gas:

 • Luk straks for gasflasken
 • Sluk åben ild
 • Åben låget på grillen

Hvis du kan se, lugte eller høre hvislen af lækkende gas fra flasken:

 • Evakuer omgående alle personer i nærheden
 • Forsøg ikke at løse problemet selv. t
 • Tilkald gas-installatør eller brandvæsen.

Lækkende gas kan forårsage ildebrand eller eksplosion som kan forårsage alvorlige skader, kvæstelser med døden til følge.

Advarsler
Nedenstående SKAL læses og følges. Vær meget opmærksom på nedenstående – der kan forårsage ILD – EKSPLOSION – med kvæstelser eller døden til følge. Ikke bare på dig selv – men også på dine omgivelser.

 • Der må kun anvendes butan/propangas i grillen. Det er farligt at anvende naturgas og brugen af dette vil gøre garantien ugyldig.
 • En brugt gasflaske kan stadigvæk indeholde gas, så opbevar og transporter den i henhold hertil.
 • Sørg for at du er udendørs og væk fra en antændelses kilder ved udskiftning og tilslutning af gasflaske.
 • Brug kun grillen/kogepladen på et stabilt lige ikke brandbart underlag.
 • Anvend kun grille/kogepladen på et godt ventileret sted, anvend aldrig grillen/kogepladen under et brandbart tag eller overdækken og anvend aldrig grillen/kogepladen i en garage, skur eller andre tillukket steder.
 • Forkert samling er farlig derfor må du aldrig ændre på din Outstanding grill.
 • Forsøg aldrig at reparere gasførende eller gas brændende dele, kontakt altid din lokale OutStanding forhandler for originale Outstanding reservedele. Din handling kan, vis du ikke følger advarslen medføre brand, eksplosion, alvorlige personskade, dødsfald og skade på ting.
 • En ødelagt gasflaske kan være farlig at bruge, brug aldrig en flaske med ødelagt ventil. Brug kun en godkendt Gasflaske.
 • Opbevar aldrig en ekstra gasflaske i nærheden af dit udendørskøkken og eller grill/kogeplade.
 • Din Outstanding grill/kogeplade må ikke anvendes af børn under 18 år personer, der ikke er myndige, ædru, eller på anden måde ikke kan tage vare på sig selv.
 • Misligholdelse af tilslutninger er farlig.
 • Kontroller altid sammenkoblingerne.
 • Kontroller gas-regulatoren hver gang. Eventuelt hver gang du skal optænde.
 • Hold BRANDBARE produkter væk fra grillen eller kogepladerne. Advarsel området under grillen er også varmt, og kan antænde covers og andet brandbare materiale, derfor må der ikke være nogen form for brandbare materialer i en afstand af 60cm fra toppen, bunden, bagsiden eller siderne på grillen.
 • Under optænding/madlavning må du aldrig læne dig ind over en åben grill, brug aldrig ild til at tænde/starte din gas grill.
 • Forlad aldrig et optændt udekøkken – eller åben ild.
 • I tilfælde af antænding af fedt/ukontrolleret opflamning skal du fjerne madvarerne/ slukke grillen.
 • Skulle der opstå åben ILD – i eller i nærheden af din grill / dit udekøkken – luk STRAKS for gasflasken og fjern flasken/cylinderen og andre gasflasker/cylindere i nærheden.
 • Hold børn væk fra dit udekøkken – imens det er i brug.
 • Vær meget opmærksom på at RUSTFRIT STÅL – bliver MEGET MEGET VARMT – også I meget langt tid efter at du har slukket for varmekilden, vær derfor opmærksom på at holde børn og andre som utilsigtet kan komme til at berøre grillen/kogepladen under brug og 90min efter at grillen/kogepladerne er slukket, væk fra denne.
 • Brug aldrig åben ild til at check om der er lækager.
 • Overdæk ikke grill eller kogeplader imens det er varmt.
 • Skulle brænderne gå ud imens du griller/koger – sluk for grillen/kogepladerne. Åben grillen – og vent 5 minutter inden du igen tænder.
 • Hvis grillen ikke antænder og du ikke åbner låget og venter 5 minutter på at gassen forsvinder før du prøver igen kan der opstå en eksplosionsagtig flamme som kan forsage brand, personskade eller dødsfald.
 • Brug ALDRIG kul og eller briketter eller andet brandbart I en GAS GRILL.
 • Afmonter aldrig noget eller nogen af gas-tilslutningerne eller udstyr – imens grillen eller kogepladerne er i gang.
 • Brug aldrig vand til at slukke for flammer / åben ild.
 • Brug aldrig vand på varme overflader. Vent til fladerne er afkølede.
 • Såfremt du ikke har erfaring med at grille – lad en der har erfaringen hjælpe dig inden du går i gang.
 • Kontroller og rengør fedtbakke og grill bund før hver grilning for at undgå brand i overskydende fedt.
 • Flyt aldrig på en varm grill.

Opstilling
Har du købt et produkt med håndvask – monteres vandslange på studs under bordet – hvorefter vasken kan bruges.

Har du købt et produkt, hvor gas er nødvendigt (kogeplader/grill) – påsættes gasregulatoren på gasflasken. Åben for gassen – og test samlinger (evt. med sulfo-skum) – for lækager.

El-installation skal monteres af elektriker.

Nemmere kan det simpelthen ikke være.

Garanti
10 år imod gennemrustning eller gennem brænding på rustfrit.

5 år på rustfrit materiale ved kogeplader og eller dele der bliver varme når grillen er I brug.

1 år på alle andre dele.

Dit OUTSTANDING produkt er lavet af rustfri stål. Rustfri stål – tro det eller ej – kan ruste – såfremt du ikke vedligeholder korrekt.

Brug aldrig en stålbørste eller andet stålprodukt til at gøre rent med.

Brug kun messing-børste på grill-risten.

På andre overflader – brug kun plast-grydesvamp og klud og rustfri stål-olie.

Flyve rust
- undgås bedst ved køb og brug af cover

Klimaet kan være hård ved produkter, der står udendørs hele året. Det gælder også rustfrie materialer. Men det kan undgås med rengøring og vedligeholdelse som med så mange andre ting. Skulle det alligevel ske, at der med tiden dannes rød/brune pletter også kaldet flyverust på det rustfrie stål, kan det heldigvis fjernes igen, da det modsat rust lægger sig på overfladen. Der er nemlig tale om en oxidering af stålet og dermed ikke rust i den forstand, så det er ikke en fortæring det rustfrie materiale. 

Se også vores film her

Vi har samlet nogle nyttige videoer, så du kan komme godt i gang med dit nye udekøkken.

Produktion af udekøkken

Optænding af en kulgrill

Stegning på gasgrill


Direkte og indirekte stegning på kulgrill

Når man griller med indirekte varme, placerer man briketterne i begge sider af grillen og lægger kødet i midten (se foto). Det er vigtigt, at man lukker låget, når man griller indirekte, da lågets form fordeler varmen, så man opnår en jævn stegning af kødet.

Den direkte metode svarer til traditionel grillstegning. Maden placeres direkte over kullene. Denne metode benyttes til kød og grøntsager der skal stege I kort tid.

OutStanding grillens konstruktion i 2 lag stål gør, at grillen udnytter varmen meget bedre end andre grill-typer. Konstruktionen bevirker også, at man kun skal benytte få briketter ca. 10-12 stk. For at varme grillen tilstrækkeligt op.

OutStanding grillen er udstyret med ventiler I bunden og I låget. Ventilerne bruges til justering af temperaturen ventilerne bruges til justering af temperaturen.


Rengøring og vedligehold

Den bedste måde at rense stålfladerne på dit OutStanding udekøkken er ved at bruge OutStandings rense- og plejespray. Start med at vaske den ønskede flade ren for snavs, støv og madrester.

Derefter tørres overfladen, så stålfladen er helt tør. Påfør herefter rense- og plejeproduktet. Hold flasken på ca. 15 cm. afstand, og tør efter med en tør klud. Du får det pæneste resultat ved at polere med stålets åreretning.

INTERESERET I AT HØRE MERE?

KONTAKT OS PR. MAIL ELLER TELEFON